حضور فعال ذوب آهن اصفهان در دهمین نمایشگاه متالورژی اصفهان

حضور فعال ذوب آهن اصفهان در دهمین نمایشگاه متالورژی اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار حضور فعال ذوب آهن اصفهان در دهمین نمایشگاه متالورژی اصفهان ذوب آهن اصفهان با برپایی غرفه ، حضوری فعال در دهمین نمایشگاه متالورژی اصفهان دارد . کارشناسان حوزه های مختلف شرکت در خصوص محصولات ، پروژه ها و دستاوردهای این شرکت توضیحات لازم را به بازدید کنندگان ارائه می نمایند. همچنین