دسته بندی:

انتصاب مدیر عامل جدید سازمان تاکسیرانی جناب آقای هادی منوچهری

پایگاه خبری دنیای اسرار انتصاب مدیر عامل جدید سازمان تاکسیرانی جناب آقای هادی منوچهری * طی حکمی از سوی دکتر مهر علیزاده و با پیشنهاد دکتر نوروزی شهردار اصفهان مهندس ادامه خبر

منتشر شده در