مهندس صدری خبر داد: رشد ۱۰۶ درصدی درآمد خدمات دیتا در ۹ ماه اول سال ۹۸

مهندس صدری خبر داد: رشد ۱۰۶ درصدی درآمد خدمات دیتا در ۹ ماه اول سال ۹۸

مهندس صدری خبر داد: رشد ۱۰۶ درصدی درآمد خدمات دیتا در ۹ ماه اول سال ۹۸ به گزارش دنیای اسرار، مهندس سید مجید صدری با تشریح چگونگی رشد کیفی و کمی خدمات در حوزه‌های مختلف تجاری شامل بخش های خانگی ، اداری و مشتریان عمده اظهار داشت: این رشد در بخش‌های اصلی باند پهن مانند

وزیر ارتباطات در چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران: اجازه دهید مسابقه خلاقیت برای حل مسائل مردم به راه بیفتد/ بدون هوشمند سازی نمی‌توان کلان‌شهرها را مدیریت کرد

وزیر ارتباطات در چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران: اجازه دهید مسابقه خلاقیت برای حل مسائل مردم به راه بیفتد/ بدون هوشمند سازی نمی‌توان کلان‌شهرها را مدیریت کرد

وزیر ارتباطات در چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران: اجازه دهید مسابقه خلاقیت برای حل مسائل مردم به راه بیفتد/ بدون هوشمند سازی نمی‌توان کلان‌شهرها را مدیریت کرد به گزارش دنیای اسرار، محمدجواد آذری جهرمی، در نخستین نشست از نشست‌های علمی – تخصصی برنامه روز جهانی شهرها و چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی