دسته بندی:

برگزاری جلسه کمیته صنعتی پیک بار صنعتی سال ۹۹ با همکاری شهرک های صنعتی

به گزارش دنیای اسرار:روز شنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت جلسه کمیته صنعتی با حضور مهندس ساسانی معاونت مهندسی شرکت؛ مهندس استکی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ؛ مهندس شکرالهی مدیر امور دیسپاچینگ ادامه خبر

منتشر شده در