روابط عمومی کاسبی محلی را رونق می بخشد

روابط عمومی کاسبی محلی را رونق می بخشد

غلامرضا کاظمی دینان: روابط عمومی کاسبی محلی را رونق می بخشد به گزارش دنیای اسرار:غلامرضا کاظمی دینان، رئیس شورای سیاستگزاری هفته روابط عمومی کشور در گفت و گو با خبرنگار دنیای اسرار درباره نقش روابط‌عمومی‌ها در شناسایی ظرفیت‌های کسب‌وکارهای محلی اظهار داشت: آشنایی با فنون روابط‌عمومی و به‌کارگیری صحیح هر یک از فنون آن در