دسته بندی:

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه بازسازی و بهینه سازی دیگ بخار شماره ۴ نیروگاه مرکزی

به همت شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان صورت می گیرد پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه بازسازی و بهینه سازی دیگ بخار شماره ۴ نیروگاه مرکزی به گزارش دنیای ادامه خبر

منتشر شده در