برند معتبر ذوب آهن اصفهان، یک مزیت رقابتی برای فعالیت شرکت های زیر مجموعه است

برند معتبر ذوب آهن اصفهان، یک مزیت رقابتی برای فعالیت شرکت های زیر مجموعه است

در مجمع عمومی شرکت مهندسی و پویش ساخت آهن اصفهان عنوان شد برند معتبر ذوب آهن اصفهان، یک مزیت رقابتی برای فعالیت شرکت های زیر مجموعه است به گزارش دنیای اسرار:مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مهندسی و پویش ساخت آهن اصفهان در تاریخ سیزدهم خردادماه با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان،شکرا…