دسته بندی:

کاهش ۲ درصدی شکایت شهروندان جنوب تهران از معضلات شهری

پایگاه خبری دنیای اسرار ری- رئیس بازرسی شهرداری منطقه ۲۰ تهران گفت: شکایت شهروندان جنوب تهران از معضلات شهری کاهش ۲ درصدی داشته است. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل ادامه خبر

منتشر شده در