وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت بشرویه بازدید کرد

وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت بشرویه بازدید کرد   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه در سفر به استان خراسان جنوبی از بیمارستان در حال ساخت ادامه خبر

منتشر شده در