اصفهان در برگزاری رویدادلباس عاشورایی ،پیشتاز است

اصفهان در برگزاری رویدادلباس عاشورایی ،پیشتاز است

به گزارش دنیای اسرار:عباس تاتایی رئیس مرکز علمی کاربردی جامعه  اسلامی کارگران اصفهان درآیین اختتامیه نخستین رویداد لباس عاشورایی درگفتگو با خبرنگار دنیای اسرار  گفت:برگزاری رویداد مد لباس عاشورایی در اصفهان نسبت به استان های دیگر پیشتاز می باشد و سالهای قبل نیز اجرا شده است.تاتایی عتوان کرد:این جشنواره امسال با متحد شدن مراکز اجرایی