دسته بندی:

دکتر روحانی درگذشت اندوهبار رئیس و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی را تسلیت گفت

دکتر روحانی درگذشت اندوهبار رئیس و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی را تسلیت گفت پایگاه خبری دنیای اسرار:رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت اندوهبار رئیس و معاون پارلمانی سازمان ادامه خبر

منتشر شده در