دسته بندی:

مهندس صدری تاکید کرد: لزوم انجام رانژه خطوط مخابراتی حداکثر در ۲۴ ساعت در سراسر کشور

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر لزوم دریافت خدمات مخابراتی تمام مشتریان در سریع ترین زمان ممکن گفت: فرایند رانژه خطوط مخابراتی به منظور برقراری ارتباط اینترنتی، در تمام ادامه خبر

منتشر شده در