دستاوردهای پلیس اصفهان

دستاوردهای پلیس اصفهان

دستاوردهای پلیس اصفهان فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان:اپلیکیشن همپا ۵۰۰ متر مانده به پیچ‌های خطرناک به راننده هشدار می‌دهد و این اپلیکیشن قابل نصب بر روی تلفن همراه است. به گزارش دنیای اسرار:سردار مهدی معصوم‌بیگی در حاشیه بازدید از دستاوردهای ۳ سال اخیر پلیس اصفهان با بیان اینکه یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی هوشمند