محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اصفهان

محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اصفهان

فرماندهی انتظامی استان اصفهان محدودیت هایترافیکی راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اصفهان  رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان، محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز ۱۳ آبان در کلانشهر اصفهان را اعلام کرد. به گزارش دنیای اسرار، سرهنگ” رضا رضائی” گفت: با توجه به اینکه میدان امام حسین (ع) شهر اصفهان از سوی شورای هماهنگی