دسته بندی:

محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اصفهان

فرماندهی انتظامی استان اصفهان محدودیت هایترافیکی راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اصفهان  رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان، محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز ۱۳ آبان در کلانشهر اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در