سهم بزرگ ناجا در ۴۰ ساله شدن انقلاب/ قدردانی جامعه مدرسان حوزه های علمیه از خدمات پلیس/حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حکم جهاد فی سبیل الله دارد

سهم بزرگ ناجا در ۴۰ ساله شدن انقلاب/ قدردانی جامعه مدرسان حوزه های علمیه از خدمات پلیس/حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حکم جهاد فی سبیل الله دارد

سهم بزرگ ناجا در ۴۰ ساله شدن انقلاب/قدردانی جامعه مدرسان حوزه های علمیه از خدمات پلیس/حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حکمجهاد فی سبیل الله دارد دنیای اسرار:دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور با اشاره به قدردانی جامعه مدرسان حوزه های علمیه از خدمات نیروی انتظامی، گفت: بخش مهمی از ۴۰ ساله شدن انقلاب مربوط