موزه هنرهای معاصر اصفهان میزبان آثار هنرمندان چینی

موزه هنرهای معاصر اصفهان میزبان آثار هنرمندان چینی

موزه هنرهای معاصر اصفهان میزبان آثار هنرمندان چینی نمایشگاه “سمفونی دوستی راه ابریشم“ با تعداد ۵۰ اثر از کودکان هنرمند چینی روز چهارشنبه یکم آبان ساعت ۱۰:۳۰صبح در موزه هنرهای معاصر اصفهان افتتاح می شود. به گزارش دنیای اسرار:امروزه اکثر کشورهای جهان با توجه به نیازهای سیاسی خود در سطح بین المللی تلاش می کنند