توزیع بودجه سال ۹۷ بافت ناکارآمد شهری استان ها بر اساس دو شاخص جمعیت و مساحت بافت

توزیع بودجه سال ۹۷ بافت ناکارآمد شهری استان ها بر اساس دو شاخص جمعیت و مساحت بافت

پایگاه خبری دنیای اسرار-اصفهان: توزیع بودجه سال ۹۷ بافت ناکارآمد شهری استان ها بر اساس دو شاخص جمعیت و مساحت بافت مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان:تاکنون  محدوده بافت فرسوده ۶۶ شهر استان به تصویب رسیده است و تا پایان سال نیز مابقی شهر های استان به تصویب خواهد رسید. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه

حمایت از سرمایه گذاران در زمینه ساخت هتل و پمپ بنزین/از بین رفتن گسست میان دانشگاه ها و مراکز اجرایی از عوامل مهم در زیبایی سیمای شهر

حمایت از سرمایه گذاران در زمینه ساخت هتل و پمپ بنزین/از بین رفتن گسست میان دانشگاه ها و مراکز اجرایی از عوامل مهم در زیبایی سیمای شهر

پایگاه خبری  دنیای اسرار-اصفهان: در کمیسیون ماده ۵ اصفهان مطح شد؛ حمایت از سرمایه گذاران در زمینه ساخت هتل و پمپ بنزین/از بین رفتن گسست میان دانشگاه ها و مراکز اجرایی از عوامل مهم در زیبایی سیمای شهر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان: امروزه در دنیا دستگاه های اجرایی تحقیقات خود را جهت بررسی