درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک برای همه کد ملی‌ها آزاد شد

درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک برای همه کد ملی‌ها آزاد شد

درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک برای همه کد ملی‌ها آزاد شد معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای تمامی سرپرستان خانوار از ۱۰ اردیبهشت لغایت ۱۹ خرداد امکان‌پذیر است. به گزارش  دنیای اسرار؛ امیر زاغیان معاون مسکن و