دسته بندی:

تجلیل از ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر کننده نمونه ملی استان اصفهان

با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت صورت گرفت : تجلیل از ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر کننده نمونه ملی استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:در آیین تجلیل ادامه خبر

منتشر شده در