رونق تولید با افزایش رفاه واحدهای تولیدی و صنفی محقق می شود

رونق تولید با افزایش رفاه واحدهای تولیدی و صنفی محقق می شود

رونق تولید با افزایش رفاه واحدهای تولیدی و صنفی محقق می شود به گزارش دنیای اسرار:برای نخستین بار در بین اتحادیه های صنفی تفاهم همکاری بین اتحادیه صنف خدمات فنی  خودروهای سبک مرکز استان  و بانک قرض الحسنه رسالت جهت افزایش رفاه اعضای این صنف منعقد شد.مدیربانک قرض الحسنه رسالت استان اصفهان در اولین گردهمایی