دسته بندی:

همایش تجلیل ازپیشکسوتان وفرهیختگان هیئت های مذهبی وفرهنگی

همایش تجلیل ازپیشکسوتان وفرهیختگان هیئت های مذهبی وفرهنگی دنیای اسرار:رسول جعفری رئیس هیئت های مذهبی استان اصفهان: ایام الله دهه فجر را بر همگی دوستان تبریک و تهنیت می نمایم ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

چهارمین جلسه شورای هیئات مذهبی استان اصفهان۸اذرسال۹۷دراداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان باحضورروسای شورای شهرستانها

چهارمین جلسه شورای هیئات مذهبی استان اصفهان۸اذرسال۹۷دراداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان باحضورروسای شورای شهرستانها دنیای اسرار:چهارمین جلسه شورای هیئات مذهبی استان اصفهان۸اذرسال۹۷دراداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان باحضورروسای شورای شهرستانهارسول جعفری ادامه خبر

منتشر شده در