دسته بندی:

پنجمین همایش بزرگداشت روز حسابدار در اصفهان برگزار می شود

پنجمین همایش بزرگداشت روز حسابدار در اصفهان برگزار می شود پنجمین همایش بزرگداشت روز حسابدار با محوریت نقش حسابداری در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه در اصفهان برگزار می شود. ادامه خبر

منتشر شده در