دسته بندی:

نشست مدیر منطقه اصفهان و انجمن صنفی جایگاهداران

نشست مدیر منطقه اصفهان و انجمن صنفی جایگاهداران بررسی مشکلات جایگاهداران اصفهان در نشستی که انجمن صنفی جایگاهداران با مدیر و معاونین و روسای واحدهای ذیربط منطقه اصفهان داشتند : ادامه خبر

منتشر شده در