هیچ مجوزی برای استخراج رمز ارز در اصفهان صادر نشده است

هیچ مجوزی برای استخراج رمز ارز در اصفهان صادر نشده است

درنشست خبری مشترک مدیران عامل شرکت توزیع برق و شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد هیچ مجوزی برای استخراج رمز ارز در اصفهان صادر نشده است پیرپیران عنوان کرد:هیچ مجوز رمز ارزی درحوزه استان اصفهان صادر نشده است، وجود استخراج کننده‌های رمز ارز در استان اصفهان غیر قانونی است و اگر شناسایی شود، به شدت