پیگیری روابط تجاری اروپا با ایران قیمت نفت را کاهش داد

پیگیری روابط تجاری اروپا با ایران قیمت نفت را کاهش داد

رویترز: پیگیری روابط تجاری اروپا با ایران قیمت نفت را کاهش داد خبرگزاری رویترز در گزارشی به تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ روابط تجاری با ایران از طریق سازوکار ویژه مالی پرداخت و از کاهش قیمت نفت به این دلیل خبر داد. دنیای اسرار:همزمان با تلاش اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان