نگهداری زبان شرط رستگاری است

نگهداری زبان شرط رستگاری است

پایگاه خبری دنیای اسرار: در مدرسه نرجس خاتون (س) دولت آباد مطرح شد: نگهداری زبان شرط رستگاری است   امام جمعه شهر دستگرد برخوار با بیان اینکه راستگویی یکی از علائم ایمان است، گفت: سخن باید مطابق با واقع باشد، ولی هر سخن راستی قابل انتقال نیست. به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران اصفهان،