مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد

مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد

درهشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد به گزارش دنیای اسرار:مدال زرین روابط عمومی سال ۱۳۹۸ ، تندیس و لوح ویژه در هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت ، شنبه ۷ اردیبهشت ماه طی آیین ویژه ای با حضور اساتید ارتباطات و چهره های

استاندار اصفهان خبر داد: در سفر قریب الوقوع معاون اول رئیس جمهور به اصفهان پرتال جامع سرمایه گذاری استان رونمایی خواهد شد

استاندار اصفهان خبر داد: در سفر قریب الوقوع معاون اول رئیس جمهور به اصفهان پرتال جامع سرمایه گذاری استان رونمایی خواهد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار استاندار اصفهان خبر داد: در سفر قریب الوقوع معاون اول رئیس جمهور به اصفهان پرتال جامع سرمایه گذاری استان رونمایی خواهد شد دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت : در سفر دکتر جهانگیری به اصفهان پرتال جامع سرمایه گذاری استان رونمایی خواهد شد که می تواند در جهت توسعه سرمایه گذاری موثر باشد.