اجتماع طلاب و روحانیون جهادی

اجتماع طلاب و روحانیون جهادی

با هدف تکریم از طلاب خادم سیل زدگان برگزار می شود؛ اجتماع طلاب و روحانیون جهادی سرپرستاداره کل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: طلابی اصفهانی که به  صورت جهادی در امدادرسانی سیل زدگان حاضر بوده اند را شناسایی کرده و همایش تکریم  از آنها با عنوان اجتماع طلاب و روحانیون جهادی برگزار