شهردار اصفهان میثاق نامه حقوق کودک را امضا کرد

شهردار اصفهان میثاق نامه حقوق کودک را امضا کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار همزمان با روز جهانی کودک؛ شهردار اصفهان میثاق نامه حقوق کودک را امضا کرد دکتر نوروزی: در حوزه شهرسازی باید به نیاز کودکان و آینده آنان توجه کرد شهردار اصفهان همزمان با روز جهانی کودک، در نشست هم اندیشی با سمن ها و تشکل های فعال حوزه کودک و نوجوان که در