دسته بندی:

بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی خیابان آپادانا دوم در امور برق جنوب شرق

بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی خیابان آپادانا دوم در امور برق جنوب شرق به گزارش دنیای اسرار:مهندس مهران نصر مدیر امور برق جنوب شرق به بهینه سازی شبکه فشار ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

آموزش مدیریت مصرف به مجتمع های بزرگ آموزشی و پژوهشی نیز ارائه شد

آموزش مدیریت مصرف به مجتمع های بزرگ  آموزشی و پژوهشی  نیز ارائه شد به گزارش دنیای اسرار:سمیناری با موضوع مدیریت مصرف برق در مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تامین روشنایی بلوار ورودی روستای بهاران در امور برق نواحی

تامین روشنایی بلوار ورودی روستای بهاران در امور برق نواحی به گزارش دنیای اسرار:مهندس حمید رضا سطانی مدیر امور برق نواحی ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: با توجه به ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند   مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در این شهرستان پر مصرف ادامه خبر

منتشر شده در