رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو

رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو

باحضور معاون دفتر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت نیرو دراصفهان صورت گرفت: رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپغواصی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو به گزارش دنیای اسرار:معاون دفتر پدافندغیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو در مراسم رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی منطقه مرکزی جنوب کشور گفت: در سال گذشته از سوی وزیر نیرو