نخستین رویداد شتاب تخصصی شوید هرندی در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان برگزار شد

نخستین رویداد شتاب تخصصی شوید هرندی در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان برگزار شد

به گزارش دنیای اسرار: دکتر غلامرضا مالکی رییس مرکز علمی کاربردی هرند در نخستین رویداد شتاب شوید هرندی که بصورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه رسالت اصلی دانشگاه های علمی کاربردی، پیوند آموزش و شغل است اظهار داشت :بر همین اساس نیاز بازار را شناسایی و برای بهبود فضای کسب و کار و اصلاح