دسته بندی:

نخستین رویداد شتاب تخصصی شوید هرندی در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان برگزار شد

به گزارش دنیای اسرار: دکتر غلامرضا مالکی رییس مرکز علمی کاربردی هرند در نخستین رویداد شتاب شوید هرندی که بصورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه رسالت اصلی دانشگاه های ادامه خبر

منتشر شده در