دسته بندی:

آمادگی خانواده مدیریت شهری برای همکاری باشوراهای آموزش وپرورش

جمالی نژاد مطرح کرد آمادگی خانواده مدیریت شهری برای همکاری باشوراهای آموزش وپرورش رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از آمادگی وزارت کشور و خانواده بزرگ مدیریت شهری ادامه خبر

منتشر شده در