دسته بندی:

افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم

افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم به گزارش دنیای اسرار:با اجرای پروژۀ احداث سه خط ریلی انبار روباز واحد اسیدشویی، ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف ادامه خبر

منتشر شده در