دسته بندی:

وزیرصنعت ، معدن و تجارت در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی:باید به طور همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم

وزیرصنعت ، معدن و تجارت در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی:باید به طور همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم به گزارش دنیای اسرار:دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان ، پیشگام استفاده بهینه و بازچرخانی آب در صنعت کشوراست

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اصفهان : ذوب آهن اصفهان ، پیشگام استفاده بهینه و بازچرخانی آب در صنعتکشوراست دنیای اسرار:نشست بررسی دستاوردها ، عملکرد و مشکلات ذوب ادامه خبر

منتشر شده در