دسته بندی:

رشد ۱۵درصدی اقامت گردشگران نسبت به سال گذشته در خوروبیابانک

رییس اداره میراث فرهنگی خوروبیابانک خبر داد؛ رشد ۱۵درصدی اقامت گردشگران نسبت به سال گذشته در خوروبیابانک رییس اداره میراث فرهنگی خوروبیابانک از رشد ۱۵درصدی اقامت گردشگران نسبت به سال ادامه خبر

منتشر شده در