دسته بندی:

زنان را به دلیل شایستگی انتخاب کردیم، نه به دلیل زن بودن

پایگاه خبری دنیای اسرار شهردار اصفهان مطرح کرد: زنان را به دلیل شایستگی انتخاب کردیم، نه به دلیل زن بودن شهردار اصفهان گفت: آنچه موجب سپردن پست های مدیریتی در ادامه خبر

منتشر شده در