دسته بندی:

رئیس قوه قضائیه دقایقی پیش وارد فرودگاه اصفهان شد+تصویر

رئیس قوه قضائیه دقایقی پیش وارد فرودگاه اصفهان شد+تصویر رییس قوه قضاییه به همراه یک هیات عالی قضایی برای بررسی آخرین مسائل قضایی و حقوقی اصفهان به این استان سفر  ادامه خبر

منتشر شده در