دسته بندی:

شرکت های آلمانی براحتی می توانند با ایران تجارت کنند

وزیر خارجه پیشین آلمان: شرکت های آلمانی براحتی می توانند با ایران تجارت کنند به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از ایرنا، وزیر پیشین امورخارجه آلمان در صدر ادامه خبر

منتشر شده در