دسته بندی:

اجرای زیست شبانه نیازمند طرح جامع است

اجرای زیست شبانه نیازمند طرح جامع است دنیای اسرار:محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به برنامه ریزی در خصوص ادامه خبر

منتشر شده در