بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی لازمه کاهش چالش های ناشی از رشد بی رویه مال ها

بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی لازمه کاهش چالش های ناشی از رشد بی رویه مال ها

 بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی لازمه کاهش چالش های ناشی از رشد بی رویه مال ها دنیای اسرار:محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نشست علمی- تخصصی مگامال ها در تهران گفت: بطور کلی نمی توان گفت مال ها و مگامال ها یک تهدید هستند و بصورت صفر و