در پنجمین جلسه ستاد اربعین استان: دستگاه های اجرایی استان اصفهان آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زائران حسینی اعلام کردند

در پنجمین جلسه ستاد اربعین استان: دستگاه های اجرایی استان اصفهان آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زائران حسینی اعلام کردند

در پنجمین جلسه ستاد اربعین استان: دستگاه های اجرایی استان اصفهان آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زائران حسینی اعلام کردند دستگاه های اجرایی استان اصفهان آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زائران حسینی اعلام کردند تا مراسم پیاده روی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی با شکوه هرچه بیشتری برگزار شود.