دسته بندی:

جست و جو برای پیدا کردن جسد پسر ۱۷ ساله در زاینده رود ادامه دارد/ فعالیت سه نوبته سه اکیپ چهار نفره

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان: جست و جو برای پیدا کردن جسد پسر ۱۷ ساله در زاینده رود ادامه دارد/ فعالیت سه نوبته سه اکیپ چهار نفره  مدیرعامل سازمان ادامه خبر

منتشر شده در