دست نگهدارید! اصفهان شهر آزمون و خطا نیست

دست نگهدارید! اصفهان شهر آزمون و خطا نیست

پایگاه خبری دنیای اسرار دست نگهدارید! اصفهان شهر آزمون و خطا نیست ه بهانه خداحافظی با استاندر دلسوز اصفهان (دکتر مهر علیزاده)  به گزارش دنیای اسرار:بهادری -دکتر مهر علیزاده دو هفته بیشتر مهمان مردم شهر گنبدهای فیروزه ایی نیست،قطعا آنانکه که با  حداقل الفبای مدیریت آشنا هستند واقفند که وی در این چند ماه خدمتش،