برگزیدگان رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها مشخص شدند

برگزیدگان رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها مشخص شدند

به گزارش دنیای اسرار:رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها در دو بخش آزاد و ویژه اهالی رسانه پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه و جمعه یکم اسفندماه در زمین مینی گلف کوثر استان اصفهان برگزار شد. رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها در دو بخش آزاد و ویژه اهالی رسانه دیروز پایان یافت