دسته بندی:

ساخت۱۷۰ هزار مسکن در اصفهان کارنامه بی نظیر انقلاب است

ساخت۱۷۰ هزار مسکن در اصفهان کارنامه بی نظیر انقلاب است مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان گفت: ساخت و نظارت بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی شهری و بیش از ادامه خبر

منتشر شده در