همزمان بااولین شب از ماه مبارک رمضان در برنامه  یک شهر ضیافت زمینه آزادی ۳ زندانی  رقم خورد.

همزمان بااولین شب از ماه مبارک رمضان در برنامه یک شهر ضیافت زمینه آزادی ۳ زندانی رقم خورد.

همزمان بااولین شب از ماه مبارک رمضان در برنامه یک شهر ضیافت زمینه آزادی ۳ زندانی رقم خورد. گزارش دنیای اسراربه نقل ازپایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،همزمان با اولین شب از ماه مبارک رمضان و اجرای برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت زمینه آزادی ۳ زندانی محکوم مالی رقم خورد. در این