دسته بندی:

در قالب یک تفاهم نامه اجرا می‌شود؛توسعه همکاری‌های علمی فناوری دانشگاه اصفهان و اداره کل هواشناسی

به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایسنا:اصفهان تفاهم نامه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه اصفهان و اداره کل هواشناسی استان اصفهان امضاء شد که به موجب آن اثرگذاری ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تشریح اقدامات زیست محیطی فولاد مبارکه در حفاظت از منابع آب، خاک و هوا

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه خبر داد: تشریح اقدامات زیست محیطی فولاد مبارکه در حفاظت از منابع آب، خاک و هوا فولاد مبارکه؛ فولاد ساز برتر جهانی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی فولاد مبارکه در پروژه های زیست محیطی

معاون نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه خبر داد: سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی فولاد مبارکه در پروژه های زیست محیطی به گزارش دنیای اسرار: عباس اکبری  معاون نیروی انسانی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ضایعاتی که با نگاه زیست محیطی ، درآمد زا شدند

یک گام زیست محیطی مهم در تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان ضایعاتی که با نگاه زیست محیطی ، درآمد زا شدند به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

مطابق با استاندارد ISO14001:2015انجام شد : تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان به گزارش دنیای اسرار:ممیزی خارجی سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان مطابقبااستاندارد ISO14001ویرایشسال ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تمدید اعتبار سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

مطابق با استاندارد ISO14001 صورت گرفت : تمدید اعتبار سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن  اصفهان به گزارش دنیای اسرار:ممیزی خارجی سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان مطابق با ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اصفهان در رتبه سوم صنایع سبز قرار دارد

اصفهان در رتبه سوم صنایع سبز قرار دارد مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:کمبود اعتبارات مانع تحقق طرح های زیست محیطی در استان است. دنیای اسرار:مدیرکل محیط زیست استان اصفهان: با ادامه خبر

منتشر شده در