دسته بندی:

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ همزمان با برگزاری نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ ، اولین گیمیفیکیشن مبتنی بر کمپین فروش سرویس adsl 2020   توسط ادامه خبر

منتشر شده در