اطلس آمایش مشارکت‌ اجتماعی شهر اصفهان رونمایی شد

اطلس آمایش مشارکت‌ اجتماعی شهر اصفهان رونمایی شد

به گزارش دنیای اسرار:اطلس آمایش مشارکت‌ اجتماعی شهر اصفهان به‌عنوان نقشه راه “عمل اجتماعی” در ایام دهه فجر با حضور قدرت‌اله نوروزی شهردار اصفهان، معاونان شهردار وشهرداران مناطق رونمایی شد. این اطلس به تحلیل مقایسه‌ای وضعیت مشارکت‌ اجتماعی در هر منطقه از شهر اصفهان پرداخته که نتیجه تلاشی یک ساله در معاونت اجتماعی و مشارکت‌های